Outplacement/İşten Çıkarılan Personelin Yeni İş Hayatına Hazırlanması Outplacement/İşten Çıkarılan Personelin Yeni İş Hayatına Hazırlanması

News

READ WORLDWIDE NEWS
Çeşitli sebeplerde işten çıkartılan çalışanın kariyerine devam etmesi için profesyonel hayatında kişisel farkındalık yaratmasını, profesyonel kimliğini keşfetmesini, kariyer hedefi çizerek iş arama sürecini yönetmesi için verilen danışmanlık hizmetidir. İşten çıkartılan çalışanın yeniden işe girmesine destek olmayı hedefler. Unutmamak gerekir ki işe yerleştirme garantisi sunulmaz.  Bireysel olarak işten çıkarılan-ayrılan çalışanın halen marka temsilcisi olduğunu düşünürsek işveren markasını korumak adına bu çalışma oldukça önemlidir. işten çıkartılan kişi işverenenin markasını kullanmayı bırakmakla birlikte iş ve sosyal çevresine de olumsuz söylemler yaparak markayı da kötüleyebilmektedir. Ayrıca çalışmaya devam edenler işten çıkartılan kişinin iş bulmasına destek verildiğini gördükçe motive olmakla birlikte kendisini daha değerli hissetmektedir.

Bu hizmet ile bir dönem beraber çalışılan bireyin bu zor sürecin yönetmesi ve tekrar iş piyasasına kazandırılması kurum tarafından sağlanır.

Outplacement Hizmeti Kapsamı Nedir?

Hizmet içeriği hizmet katılımcısı danışanın pozisyonuna ve kurumun hedeflerine, çalışmadan beklentisine göre değişmektedir. Tanışma toplantısı ile başlayan süreç, danışanın keşfi, hedef belirleme, cv düzenleme, mülakat süreçleri gibi konularda yapılandırılır. Seans sayıları kurumun taleplerine göre beraber yapılandırılır.

 • Tanışma
 • Danışanı tanıma görüşmeleri
 • Gelişim alanlarının belirlenerek hedef belirleme çalışmaları
 • CV, Ön Yazı ve Başvuru Yazısı Düzenleme ve bu konularda bilgilendirme
 • İş arama süreci ve kanalları hakkında bilgilendirme
 • Mülakata hazırlık çalışmaları ve mülakat simülasyon çalışmasının yapılması
 • 10-12 kişilik CV Yazma ve Mülakat grupları ile workshoplar

Danışmanlık Süreci Nasıl İşler

Süreç genel olarak aşağıda ki işlemekle birlikte kurumlara göre değişkenlik gösterecektir.

 • Talebin alınması &Proje Toplantısı
 • Danışmanlık Sürecinin Tasarlanması
 • Bilgi Paylaşımı
 • Danışmanlık Görüşmelerinin Gerçekleştirilmesi
 • Eğitimlerin Gerçekleştirilmesi
 • Raporlama

Outplacement Hizmetinin Kurumsal ve Bireysel Faydaları

 KURUMSAL

 • İşveren markasını korumak adına çalışanına verdiği değeri işten çıkan çalışanına da vermek ve göstermek
 • İşten çıkış sürecinin işveren markasına vereceği zararları engellemek.
 • İşten çıkardığı personeli ile pozitif şekilde ayrılmayı istemek.
 • Mevcut çalışanlarının bağlılığını ve verimini korumak,
 • Toplu işten çıkarma sürecinde mevcut çalışanlarının olumsuz etkilenmemesi için insana değer veren yaklaşımı ile ek hizmetler sunmak, mevcut gündemde pozitif etki bırakmak.

BİREYSEL

 • Bireyin işten çıkış sonrasında iş arama sürecinde yaşadığı stresi yönetmesine yardımcı olmak adına profesyonel destek aldığı için kendini güvende hisseder.
 • Bireyin geçmiş bilgi, beceri ve yetkinliklerinin tespit edilerek özgeleceğinin çeşitli envanterler de kullanılarak yapılandırılmasını sağlamak.
 • Birey eski çalıştığı kurum hakkında olumlu düşüncelerle, kendini değerli hisseder, işten çıkış sürecinde pozitif tutum sergiler.

Kurum olarak işveren markanızı kuvvetlendirmek, çalışanlarınızın motivasyonunu ve bağlığığını artırmak istiyorsanız bazı uygulamaları gündeme almanızda fayda var. Bunlardan biri olan Outplacement çalışmaları ile ilgili bilgi almak istiyorsanız  Esra Kemer / esra@cvcheckup.com adresinden iletişime geçebilirsiniz.