Gizlilik Politikası - CVCheckup Gizlilik Politikası - CVCheckup

Gizlilik Politikası

 • Danışan ve ilgili bilgiler, yasalar aksini gerektirmedikçe, en üst düzeyde gizlilik sağlanmaktadır.
 • Danışanlara ait olan kişisel bilgileri kayıt edilmeyerek, kötüye kullanılmayacaktır.
 • Danışanlara ait bilgileri diğer kişiler/kurumlarla paylaşılmamaktadır.
 • Danışanlara ait bilgiler ekip içinde paylaşılacak olup,  iş bu ekip tarafından da diğer kişilerle paylaşılmamaktadır
 • Bilgilerin paylaşılmasından önce danışanlar bilginin gönderileceği kişi/kurum hakkında bilgilendirilecektir.
 • Koç ve danışan arasında koçluk bilgilerinin ne şekilde paylaşılacağı konusunda açık bir bilgilendirme yapacaktır.
 • Koçluk sürecinin başlaması ile koçluk sözleşmesi danışan ile yapılacaktır
 • Koç, danışman ve eğitimci konumundayken, çalışma sürecinde hangi koşullar altında gizliliğin muhafaza edilemez olduğu (örneğin; yasadışı faaliyet, geçerli bir mahkeme emri uyarınca ya da mahkeme celbi; kendine veya başkalarına yakın veya muhtemel zarar verme riski; vb.) konusunda bilgilendirme yapılacaktır.
 • Danışanların veya müşterinin çalışma öncesinde bu sözleşmeye yönlendirilerek şartları ve süreçle ilgili rızası olduğu kabul edilmektedir.
 • Danışan bu şartlardan birini kabul etmiyorsa CVCHECKP’ a bilgi vermek durumundadır
 • Tüm çalışmalar etik kurallar ve iş ahlakı çerçevesinde yürütülmektedir.